[:nl]Begin deze week was vrijwilligster Karin weer hier met haar koffers vol kruiden en oliën om onze Vachtjes te helpen met behulp van
‘zoopharmacognosy’, een therapie die ervan uitgaat dat dieren heel goed instaat zijn zelf de nodige medicijnen  uit de ‘natuur’ te selecteren.
Met deze therapie, waarbij er tal van natuurlijke kruiden en oliën aan de dieren worden aangeboden, hebben we al meermaals waanzinnige
successen geboekt!

Na afloop werden alle Vachtjes getrakteerd op de nodige ‘kruidentuintjes’. Ik maakte de nodige filmpjes waarvan Cecile een mooie geheel maakte.
Genieten jullie mee?