** KLEDINGACTIE TEN EINDE **

Zoals vele van jullie weten verzamelen wij al enkele jaren kleding en textiel. Het textiel dat bij onze kledingdepots wordt verzameld wordt opgehaald door Sam’s kledingactie en Sam’s werkt op zijn beurt weer samen met sorteerbedrijf Green textile.

Deze geweldige actie is destijds opgestart door st. Dierenlot en de opbrengsten van deze actie heeft ons jaren geholpen om de hoge dierenartskosten te kunnen betalen.

Begin dit jaar werden de regels echter aangescherpt en ontvingen we een mailtje dat, de door ons ingezamelde kleding, teveel onbruikbaar textiel, oftewel afval, zou bevatten. Er werden procenten genoemd tot wel 80% en er werd ons verteld dat we dus maar 20% kregen uitbetaald.
We waren met stomheid geslagen! Afval? Hoe is dat mogelijk?
Het afgelopen kwartaal hebben ons inzamelpunten extra goed opgelet dat er geen onbruikbaar textiel ingeleverd werd. Toch blijkt ook nu dat het percentage afval opnieuw op 80% uitkomt.

Ondanks de nodige mailwisselingen tussen de verschillende samenwerkende partijen is het ons tot op heden nog steeds niet duidelijk hoe ze dit zo zeker kunnen stellen en hoe wij dit kunnen voorkomen zonder iedere zak zelf na te pluizen…

Het is voor ons onmogelijk om aan de strengere eisen van het sorteerbedrijf te voldoen en zodoende kost het inzamelen van de kleding inmiddels meer stress en tijd dan dat het ons opbrengt. Daarom hebben we met veel spijt moeten besluiten om de actie te beëindigen…

We willen graag onze kledingdepots en ieder die ons met deze actie geholpen heeft hartelijk bedanken voor de geweldige inzet en vrijgevigheid! <3 <3 <3

St Dierenlot willen wij graag bedanken voor de fijne samenwerking tijdens de loop van deze actie.
Jullie zijn een enorme steun voor onze stichting!
<3 <3